WELCOME TO THAI UNION P.U.

บริษัท ไทย ยูเนี่ยน พี.ยู. จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดยเริ่มนำสารสังเคราะห์โพลียูรีเทน
มาผลิตสินค้าประเภทท้าวแขนและฟองน้ำ โดยเป็นการผลิตแบบ INJECTION MOULDING
ขึ้นรูปชิ้นงานตามรูปแบบที่ต้องการ โดยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการปรับปรุงและสร้างสรรค์ความสวยงามของชิ้นงาน ที่ผลิตมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี
ในปี พ.ศ. 2538 บริษัท ไทย ยูเนี่ยน พี.ยู. จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดสาร CFCS
ในการผลิตสินค้ากับสหประชาชาติด้วย จนมาถึงวันนี้ บริษัท ไทย ยูเนี่ยน พี.ยู. จำกัด
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้าน โพลียูรีเทน

POLYURETHANE

เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในวงการอุตสาหกรรม โดยใช้วัสดุใหม่ๆ ทดแทนวัสดุ ที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาส, พลาสติก, และเหล็ก
ที่เรียกว่า Polyurethane ซึ่งหมายรวมถึง สารสังเคราะห์ประเภท Thermoplastic โดย Molecules จะประกอบเป็นกลุ่ม Urethane
หลังจากทำ Reaction ระหว่าง Polyols และ Isocyanates โดยเป็นสารที่สกัดมาจากน้ำมัน ซึ่งสามารถแยกเป็น ส่วนใหญ่ 4 ชนิด ดังนี้

ออฟฟิศ

1146/2-4 ชั้น 4 อาคารเอกไพลิน หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ
จ.สมุทรปราการ 10270

โทร : 66(0) 2385 7863, 2385 7868

แฟ๊กซ์ : 66(0) 2385 7603, 2758 7384

โรงงาน

234/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

© COPYRIGHT 2015 THAI UNION P.U. CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

รับทำเว็บไซต์ : ORANGE